Free Download Pogodynka METEO-IMGW  APK

Free Download Pogodynka METEO-IMGW APK

Description of Pogodynka METEO-IMGW

Pogodynka METEO-IMGW

PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO METOROLOGICZNA TO SPRAWDZONE INFORMACJE O STANIE WÓD I ATMOSFERY ORAZ WYSOKIEJ JAKOŚCI PROGNOZA NUMERYCZNA Z ANALIZĄ SYNOPTYKA ORAZ OSTRZEŻENIAMI

Co nowego względem poprzedniej wersji:

* obróć ekran z prognozą pogody i zobacz METEOGRAM
* PROGNOZY TEKSTOWE dla akwenów oraz obszarów górskich w zakładce „Dla Aktywnych”
* prognoza numeryczna NA TRASIE, połączona z modułem mapy radarowej i wyładowań
* wizualizacja opadu za pomocą OBRAZU RADAROWEGO
* aktualny obraz WYŁADOWAŃ atmosferycznych
* TEMPERATURA dla popularnych KĄPIELISK
* STAN wody w RZEKACH
* czytelna forma OSTRZEŻEŃ hydrologicznych i meteorologicznych IMGW-PIB

Ponadto:

* Menu ustawień pozwalające na wybór województw dla powiadomień o ostrzeżeniach i personalizację preferencji użytkownika
* Aktualna temperatura powietrza, kierunek i prędkość wiatru, ciśnienie dla kilkudziesięciu stacji synoptycznych
* Numeryczna prognoza pogody na najbliższe 7 dni w dla dowolnej lokalizacji w Polsce
* Prognoza pogody synoptyka na najbliższe 6 dni dla kilkudziesięciu największych miast w Polsce
* Komentarz synoptyka i opisowa prognoza pogody na dzień bieżący oraz kolejną dobę
* Animacje radarowe dla Polski z ostatnich trzech godzin
* Aktualny obraz wyładowań atmosferycznych
* Lista miejscowości ulubionych z lokalizacją domyślną, która określa województwo właściwe dla powiadomień o ostrzeżeniach
* Lokalizacja GPS dookreślająca miejscowość z prognozą pogody
* Moduły dla aktywnych to pogoda dla pasm górskich oraz akwenów oraz możliwość wizualizowania prognozy na trasie wyprawy
* Grubość pokrywy śnieżnej oraz gatunek śniegu
* Stany wody dla rzek w Polsce, informacje o aktualnych stanach wód w rzekach, stanach ostrzegawczych i alarmowych

PODOBA CI SIĘ Pogodynka METEO-IMGW ?
NAPISZ OPINIĘ I ZAREKOMENDUJ ZNAJOMYM !
Local Weather METEO-IMGW

State Hydrological METOROLOGICZNA TRIED TO INFORMATION ON THE STATE OF WATER AND AIR QUALITY FORECAST AND NUMERICAL ANALYSIS WITH SYNOPSIS AND WARNINGS

What is new compared to the previous version:

* Rotate the screen and see the weather forecast, meteograms
* FORECAST TEXT for waters and mountainous areas in the “For Active”
* Forecast numerical ROUTE, combined with the module maps radar and lightning
* Visualization precipitation using a radar image
* The current image lightning
* TEMPERATURE popular for swimming
* STATE water RIVERS
* Readable form WARNINGS hydrological and meteorological IMGW-PIB

Also:

* The settings menu allows you to select regions for notifications of warnings and personalization of user preferences
* Current air temperature, wind speed and direction, pressure for dozens of synoptic stations
* Numerical forecast for the next 7 days for any location in Poland
* Weather forecast forecaster for the next six days to dozens of the biggest cities in Poland
* Comment descriptive synopsis and forecast for the current day and the next day
Animations * Polish radar for the last three hours
* Current image lightning
* List the village of favorites from the default location, which determines the province appropriate for notification alerts
* GPS Location clarifying town weather forecast
* Modules for active weather to the mountain ranges and basins, and the ability to visualize the forecast on the route of the expedition
* The thickness of snow cover and snow species
* United water for rivers in Poland, information on current water levels in rivers, states, warning and alarm

DO YOU LIKE Local Weather METEO-IMGW?
Write a review and recommend FRIEND!
• Poprawa błędów związanych z funkcjonowaniem Widgetu

App Information of Pogodynka METEO-IMGW

App Name Pogodynka METEO-IMGW
Package Name com.pentacomp.pogodynkapogoda
Version
Rating ( 335 )
Size 17.4 MB
Requirement Android 4.1+
Updated
Installs 50,000+
Category Apps, Weather
Developer

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *